Προϊόντα | Πόρτες Ξενοδοχείων

ΠΟΡΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Κατασκευάζοντας πόρτες για ξενοδοχεία ακολουθούμε πιστά, τεχνικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά που επι- βάλλει ο σχεδιασμός, για να προσφέρουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και άνεση, τηρώντας πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας (πυραντίστασης, ηχομείωσης).