Προϊόντα | Μεταλλικές Κάσες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ

Κάσες μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,5 cm.

Διατίθενται σε πολλά διαφορετικά προφίλ για τοιχοποιίες πλινθοδομής ή γυψοσανίδας με ελαστικό παρέμβυσμα και μεντεσέδες Simonswork.