Προϊόντα | Πόρτες Χειρουργείων

ΠΟΡΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Πόρτες υψηλών προδιαγραφών για χώρους χειρουργείων. Συρόμενες και ανοιγόμενες, με ερμητικό κλείσιμο, άσηπτων χώρων.